(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Dược phẩm BIO VIỆT Pháp - Hợp tác với chúng tôi

CONTACT

VIET PHAP BIO PHARMACEUTIAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 156/1/1 Cong Hoa Street, Ward 12, Tan Binh District , Ho Chi Minh City.
Hotline: 0902.956.139
Phone: 028. 626 80139 – Fax: 028. 626 80139
Website: https://biovietphap.vn
Email: biovietphap.vn@gmail.com
Your name *
Your email *
Your phone *